Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

02 tháng 10 2022 16:00

câu hỏi

Lựa chọn đại từ nhân xưng làm chủ ngữ hoặc tân ngữ phù hợp 1. (We/us). all go with_ (them/they).


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:02

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 6, chia động từ</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>We all go with them.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 6, chia động từ

Bài giải chi tiết :

We all go with them.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề bài : Underland a mistake in the sentences 1 listen! someone call you 2 let me to put on my uniform, then we ca go 3 I don't like History. I think ít' s a bored suject 4Mr.Taylor is my favourite teacher. He teach Spanish 5 We decorate the walls of the class by posters and maps

5

Được xác nhận