Square root
VBT
Calculator
magnet

Vỹ C

22 tháng 9 2022 10:03

câu hỏi

ko thấy 1 đáp án nào chính xác cả toàn ra cái j ak


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 10:21

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vỹ C,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số.</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>a) 4/9 + 5/9.x = 2/3</p><p>⇔ 5/9.x= 2/9</p><p>⇔ x=2/5</p><p>b) (1/2.x-2/3)<sup>2</sup>=9/4</p><p>⇔ 1/2.x-2/3=3/2</p><p>1/2.x-2/3= -3/2</p><p>⇔ 1/2.x=13/6</p><p>1/2.x= -5/6</p><p>⇔ x= 13/3</p><p>x= -5/3</p><p>c) 2(x-1/3)-5(x+1/5)= -x+1/3</p><p>⇔ 2x-2/3-5x-1=-x+1/3</p><p>⇔ -2x=2</p><p>⇔ x=-1</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vỹ C,

Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số.

Bài giải chi tiết :

a) 4/9 + 5/9.x = 2/3

⇔ 5/9.x= 2/9

⇔ x=2/5

b) (1/2.x-2/3)2=9/4

⇔ 1/2.x-2/3=3/2

1/2.x-2/3= -3/2

⇔ 1/2.x=13/6

1/2.x= -5/6

⇔ x= 13/3

x= -5/3

c) 2(x-1/3)-5(x+1/5)= -x+1/3

⇔ 2x-2/3-5x-1=-x+1/3

⇔ -2x=2

⇔ x=-1

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải và biện luận bất phương trình m2x -1&gt;x+m

0