Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuấn T

20 tháng 7 2021 07:58

câu hỏi

ko hiểu


11

1


Tâm N

24 tháng 7 2021 06:10

me too

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC vuông góc ở A. Gọi M là điểm thuộc cạnh AC dựng đường tròn đường kính MC,tia BM cắt đường tròn tại điểm thứ hai D a: CM ABCD là tứ giác nội tiếp b: Chứng minh MA.DC=MD.AB

7

Lihat jawaban (1)