Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao H

31 tháng 1 2023 06:19

câu hỏi

Ko có

Ko có

 

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

31 tháng 1 2023 15:23

Được xác nhận

<p>Chào em Cao H,</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Số viên gạch 3 xe chở được là: 520x3= 1560 (viên gạch)</p><p>Đáp số: 1560 viên gạch</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi hơn nữa em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Cao H,

 

Bài giải chi tiết:

Số viên gạch 3 xe chở được là: 520x3= 1560 (viên gạch)

Đáp số: 1560 viên gạch

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi hơn nữa em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận