Square root
VBT
Calculator
magnet

Hăng H

06 tháng 2 2020 14:01

câu hỏi

ko biết tiêng anh hk2 có khó ko ta


0

4


Canh N

10 tháng 2 2020 13:38

cũng khó đấy

Oanh L

07 tháng 2 2020 13:48

cũng khó, nhưng bạn chịu học thì k s

Ngô P

13 tháng 2 2020 04:22

khó lắm bạn

Bình N

14 tháng 3 2020 08:49

chúng mày học tieng anh đội tuyển giỏi thì dễ thui!!!!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

" What's your name?".the teacher asked —> the teacher asked me "Where do you live?" Ann asked —> Ann asked me " Which grade are you in?" asked Tim —> Tim asked me " What are you doing now?" —> She asked "Why didn't you put the wrapper in the dustbin?" she said to the boy —> She asked the boy

4

Được xác nhận