Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

08 tháng 4 2020 03:33

câu hỏi

Ko bạn nào thấy vui à?


0

4


Tandat T

08 tháng 4 2020 06:58

có mình nè

Trịnh Q

08 tháng 4 2020 08:43

mình cũng vui nè

Nguyen K

08 tháng 4 2020 12:52

Vui mà, bạn không vui hả?

Lam L

12 tháng 4 2020 07:06

Vui mà

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết Phương trình chứ của phản ứng hóa học sắt tác dụng với oxi trong điều kiện nhiệt độ cao tạo ra sắt 3 o xít

2

Lihat jawaban (1)

tính điện trở của sợi dây nikelin dài 2m tiết diện 0,04 mm² và có điện trở suất 0,40.10-⁶ Ωm

1

Được xác nhận