Square root
VBT
Calculator
magnet

Koos X

04 tháng 1 2023 08:13

câu hỏi

KMNO4 --> K2MO4+MnO2+ O2

KMNO4 --> K2MO4+MnO2+

O2 


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

04 tháng 1 2023 12:47

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong PTHH Bài giải chi tiết: Tacó: 4KMNO4 --> 2K2MnO4+2MnO2+2O2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trình bày phương pháp phân biệt 5 dung dịch: HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl, NaNO3

2

Được xác nhận