Square root
VBT
Calculator
magnet

Jennie J

27 tháng 3 2023 13:22

câu hỏi

Kmcmxkgfkkcmdcf

Kmcmxkgfkkcmdcf

alt

4

2


Bùi N

08 tháng 4 2023 02:14

<p>Đúng chính tả cho ai mà biết được cái câu hỏi đó câu gì</p>

Đúng chính tả cho ai mà biết được cái câu hỏi đó câu gì

Vũ H

27 tháng 4 2023 11:34

<p>=13 giờ 15 phút -6giờ 45 phút =x giờ x phút. &nbsp;&nbsp;</p><p>=X giờ x phút = x giờ</p><p>=260 : x phút</p><p>&nbsp;</p>

=13 giờ 15 phút -6giờ 45 phút =x giờ x phút.   

=X giờ x phút = x giờ

=260 : x phút

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

co hai qua lê .Me lây môt qua .Hoi còn lai mây qua lê ?

8

Lihat jawaban (4)