Square root
VBT
Calculator
magnet

Ung T

29 tháng 4 2021 09:14

câu hỏi

kinh đô ban đầu của Chăm pa đặt ở?


19

4


_Thijnh_Tran _

29 tháng 4 2021 09:39

Vào năm 757, trung tâm chính trị của Chăm Pa đã chuyển từ Trà Kiệu xuống khu vực Panduranga và Kauthara, với kinh đô Virapura gần Phan Rang ngày nay và thánh địa tôn giáo ở quanh quần thể đền tháp là Tháp Po Nagar ở Nha Trang ngày nay nơi để thờ nữ thần đất Yan Po Nagar.

Ung T

29 tháng 4 2021 09:44

kinh đô chăm pa đặt ở? A. trà kiệu -quảng nam B. hội an -quảng ngãi C. sa huỳnh -quảng ngãi D. mĩ sơn -quảng nam

Ung T

29 tháng 4 2021 09:45

thêm chữ ban đầu

Anh T

15 tháng 5 2021 14:56

sin-ha-pu-ra trà kiệu-quảng nam

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trình bày tóm tắt nguyên nhân diễn biến kết quả khởi nghĩa lý bí .LÝ BÍ lên ngôi hoàng đế có ý nghĩa gì ?

6

Lihat jawaban (1)