Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

26 tháng 9 2022 12:17

câu hỏi

Kim loại nào khử nước chậm ở nhiệt độ thường, nhưng phản ứng mạnh với hơi nước ở nhiệt độ cao ? A. Mg B. Ca C. Al D. K


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 14:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 12</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Đáp án: câu A</strong><br>Ở điều kiện thường Mg tác dụng rất chậm với H<sub>2​</sub>O, nhưng sẽ tác dụng tốt hơn trong nước nóng</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Bao T

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 12

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu A
Ở điều kiện thường Mg tác dụng rất chậm với H2​O, nhưng sẽ tác dụng tốt hơn trong nước nóng

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận