Square root
VBT
Calculator
magnet

Nghi N

09 tháng 8 2022 06:52

câu hỏi

Kim : How long have you studied English? Nghi : ’...’ A. One month B. A day C. A week D. One minute


11

3

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 10:44

Được xác nhận

Xin chào em Nghi N Bài giải chi tiết: i have studied english for one month( a day, a week, one minute) đều đúng với hoàn cảnh ngữ pháp nhé Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

Sam S

10 tháng 8 2022 05:41

a week by i study English, please check

Lê Đ

10 tháng 8 2022 14:17

c a week

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

can you describe the usage of past tense?

25

Được xác nhận