Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

19 tháng 10 2022 04:20

câu hỏi

kill ... birds with one stone Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

kill ... birds with one stone

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 04:23

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>kill two birds with one stone: một công đôi việc</p><p>Ví dụ: I killed two birds with one stone and picked the kids up on the way to the market.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

kill two birds with one stone: một công đôi việc

Ví dụ: I killed two birds with one stone and picked the kids up on the way to the market.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

làm sao để phân biệt các loại if vậy

0

Lihat jawaban (1)