Square root
VBT
Calculator
magnet

Maru T

15 tháng 12 2022 14:04

câu hỏi

Kia rồi tính tổng các số nguyên x thoã mãn

Kia rồi tính tổng các số nguyên x thoã mãn

alt

9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 15:52

Được xác nhận

Chào em Maru T, Câu này yêu cầu mình có kĩ năng liệt kê được các số thỏa mãn điều kiện cho trước và tính tổng các số đó. Bài giải chi tiết: x thuộc tập hợp sau: {-6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8} Tổng các số trên: (-6)+ (-5) + (-4) +...+ 6 +7 +8= 15 Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)