Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền T

28 tháng 12 2022 09:01

câu hỏi

Kiến ơi cíu

Kiến ơi cíu

alt

21

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

29 tháng 12 2022 15:03

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Vận dụng cao của Chương I hàm số Bài giải chi tiết: Ta có: *Tìm f(x) có dạng ax^3 + bx^2 +cx +d = 0 Mà tại x = 0, y = 2 => d = 2 Tại x = 1 => f(x) = 4 Tại x = 2 => f(x) = 0 Tại x = 1 => f'(x) = 0 Lập hpt => f(x) = -x^3 +3x +2 *Đạo hàm g'(x) = (-3x^2 +3)(m^2 -4m)/(-x^3 +3x+2+m)^2 Mà trên (1;2) thì (-3x^2 +3) <0 => Để hàm số đồng biến trên (1;2) m^2 -4m < 0 => 0<m<4 => m là 1;2;3 có 3 giá trị của m => Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Long P

28 tháng 12 2022 09:15

<p>1</p>

1

Huyền T

28 tháng 12 2022 14:13

dạ, tại sao ta biết nó là 1 ạ? Có thể giải thích chi tiết giúp em đc ko ạ.

Bùi V

29 tháng 12 2022 22:24

<p>Uzhshshusisojshsysis</p>

Uzhshshusisojshsysis

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 3.4: Tính nhẩm: b) 5. 2022

6

Được xác nhận