Square root
VBT
Calculator
magnet

Ta T

02 tháng 11 2022 04:50

câu hỏi

kiến giải giúp mik bài này với ạ

alt

4

1


Phan B

02 tháng 11 2022 06:02

<p>a. x=155</p><p>b. x=13</p><p>c. x=109</p><p>d. x=126</p>

a. x=155

b. x=13

c. x=109

d. x=126

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận