Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

02 tháng 11 2022 14:21

câu hỏi

Khoa has a trong desire for painting-> Khoa is

alt

2

1


R. Roboteacher193

University of Pedagogy

06 tháng 11 2022 12:10

<p><br>Xin chào em Ẩn D,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: passionate about nhé<br><br>Kiến thức cần nhớ: passionate about somthing: đam mê một cái gì đó<br>Bài giải chi tiết:<br>Khoa is passionate about painting.</p><p>=&gt; Khoa đam mê vẽ.</p><p><br>Kết luận: đáp án chính xác là passionate about<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Ẩn D, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: passionate about nhé

Kiến thức cần nhớ: passionate about somthing: đam mê một cái gì đó
Bài giải chi tiết:
Khoa is passionate about painting.

=> Khoa đam mê vẽ.


Kết luận: đáp án chính xác là passionate about
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms have sb/sth .. mind

3

Được xác nhận