Square root
VBT
Calculator
magnet

Tấn P

31 tháng 10 2022 06:48

câu hỏi

Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần E d = E t khi một vật dao động điều hoà là 0,05s. Tần số dao động của vật là:

Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần Ed = Et khi một vật dao động điều hoà là 0,05s. Tần số dao động của vật là:


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 11:05

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần dao động cơ Bài giải chi tiết: Khoảng thời gian hai lần liên tiếp để động năng bằng thế năng là t = T/4 = 0,05 s T = 0,2 s ⇒ f = 1/T = 5 Hz Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đâu không phải là đặc điểm của vecto vân tốc? A. Gố nằm trên vật chuyển động B. Hướng là hướng của độ dịch chuyển C. Độ lớn tỉ lệ với độ lớn của vận tốc D. Độ lớn tỉ lệ với độ lớn của tốc độ

7

Được xác nhận