Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

08 tháng 10 2021 14:45

câu hỏi

Khoảng cách từ nhà bạn Hoa đến trường khoảng 800m, ngắn hơn khoảng cách từ nhà bạn Huy đến trường 400m. Bạn Huy muốn đến nhà bạn Hoa thì phải đi qua trường. Hỏi nhà bạn Huy cách nhà bạn Hoa khoảng bao nhiêu ki-lô-mét?


8

1


Le Y

12 tháng 10 2021 13:04

Thế mà cũng đố , 2km đường đi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một hộp bóng có 2/3 số bóng màu đỏ,1/4 số bóng màu xanh,còn lại là bóng màu vàng.Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng

5

Lihat jawaban (1)