Square root
VBT
Calculator
magnet

Dung N

17 tháng 10 2019 11:56

câu hỏi

khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo


0

1


Tiên N

18 tháng 10 2019 14:49

ở mọi khoảng thì vật qua gương cầu lõm vẫn là ảnh ảo

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho mik hỏi như thế nào là tác dụng của dòng điện

7

Lihat jawaban (1)