Square root
VBT
Calculator
magnet

A R

17 tháng 4 2022 03:27

câu hỏi

khi đun nóng đẳng tích một khối lượng khí tăng thêm 2°C thì áp suất tăng thêm 1/180 áp suất ban đầu. Tính nhiệt độ ban đầu của khối khí.


0

1

Được xác nhận

M. Van

10 tháng 5 2022 07:10

Được xác nhận

Trạng thái 1: P1, T1 Trạng thái 2: P2 = P1 + P1/180 = 181/180 P1, T2 = T1 + 2 ADCT: P1/T1 = P2/T2 => P1/T1 = 181P1/180(T1 +2) => T1 = 360 K = 87 độ C

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật khối lượng 20 kg được coi là chất điểm đang đứng yên thì chịu tác dụng đồng thời của hai lực có độ lớn 4N và 5N và có phương hợp nhau góc 28° nằm trong cùng mặt phẳng song song với phương ngang. Sau 25 giây kể từ lúc bắt đầu tác dụng lực thì vật đi được quãng đường bao nhiêu

10

Lihat jawaban (2)