Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh T

22 tháng 11 2019 16:49

câu hỏi

Khi đun nóng dung dịch canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện.Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là ?


1

1


Nguyễn T

03 tháng 1 2020 09:55

Ca(HCO3)2 —> (to) CaCO3 + H2O + CO2 Tổng hệ số= 1+1+1+1=4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trộn 100ml dd HCL 0,05M với 400ml dd NAOH 0,025M thu được dung dịch X. Tính pH của X?

4

Lihat jawaban (2)