Square root
VBT
Calculator
magnet

SVT C

11 tháng 2 2020 07:49

câu hỏi

khi truyền tải điện năng đi xa điện năng hao phí đã chuyển hóa thành dạng năng lượng nào?


0

1


Lê M

13 tháng 2 2020 06:51

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Điện năng hao phí trên dây đã chuyển hóa thành nhiệt năng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính điện trở tương đương;biết R1=4 ôm,R2=10 ôm,R3=15 ôm,R4=5 ôm

4

Lihat jawaban (2)