Square root
VBT
Calculator
magnet

Kanna_Sophia K

30 tháng 1 2020 13:27

câu hỏi

Khi trừ số có bốn chữ số cho 425,bạn Lan đặt tính sao cho các chữ số ở số bị trừ thẳng cột từ trái sang phải được kết quả sai là 2314.Hãy tìm hiệu đúng. Trả lời:Hiệu đúng là...


0

3


Nguyễn T

31 tháng 1 2020 08:20

Chào con! Khi đặt số 425 thẳng cột với số có 4 chữ số từ trái sang phải nghĩa là số 425 đã tăng lên 10 lần. Vậy hiệu khi đặt sai là: abcd - 4250 = 2314 Số bị trừ cần tìm là: 2314 + 4250 = 6564 Hiệu đúng là: 6564 - 425 = 6139

Kanna_Sophia K

31 tháng 1 2020 12:49

Thank you thank you!!!!!!!!!

Thị T

03 tháng 2 2020 09:53

đáp án là 6139 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đố 0÷0= mấy

2

Lihat jawaban (1)