Square root
VBT
Calculator
magnet

Tấn P

27 tháng 10 2022 03:35

câu hỏi

Khi thủy phân hoàn toàn 65 gam một peptit X thu được 22,25 gam alanin và 56,25 gam glyxin. X là: A. Đipeptit B. Tripeptit C. Tetrapeptit D. Pentapeptit

Khi thủy phân hoàn toàn 65 gam một peptit X thu được 22,25 gam alanin và 56,25 gam glyxin. X là:

A. Đipeptit     B. Tripeptit

C. Tetrapeptit     D. Pentapeptit


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 03:38

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tấn P,</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết đính kèm ảnh</p><p>Chọn C</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tấn P,

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12 

Bài giải chi tiết đính kèm ảnh

Chọn C

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 170: Có hỗn hợp gồm C2H2; CH4; CO2. Để nhận ra từng khí có trong hỗn hợp trên có thể sử dụng lần lượt các hóa chất là A. dung dịch nước brom, lưu huỳnh đioxit. B. KOH; dung dịch nước brom. C. NaOH; dung dịch nước brom. D. Ca(OH)2; dung dịch nước brom.

0

Được xác nhận