Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

21 tháng 3 2020 05:34

câu hỏi

khi thấy một người bị cướp bạn sẽ làm gì ?


1

8


Phượng P

22 tháng 3 2020 05:50

tớ sẽ la lên và nhờ người lớn giúp đỡ

Nguyễn T

25 tháng 3 2020 09:19

Tớ cũng sẽ la lên và nhờ người lớn giúp đỡ

Hoàng B

27 tháng 3 2020 02:41

tớ sẽ la lên để người lớn biết và giúp đỡ người bị cướp

Nguyễn M

25 tháng 3 2020 13:43

mấy bạn có nói thật ko nếu nó ở trước mắt bạn

Nguyễn T

26 tháng 3 2020 01:23

Ko! Nhưng tớ vẫn la lên cho mọi người biết🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

Nguyễn M

26 tháng 3 2020 01:31

cũng tạm được

Nguyễn V

27 tháng 3 2020 05:03

tớ sẽ la lên nhờ mọi người giúp đỡ

Nguyễn V

27 tháng 3 2020 05:04

vậy thôi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nếu có ai đang theo dõi bạn thì bạn sẽ làm gì?😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰🤔🤔🤔🤭🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

3

Lihat jawaban (2)