Square root
VBT
Calculator
magnet

Chi L

18 tháng 2 2023 14:27

câu hỏi

Khi tăng nhiệt độ lên 10 ℃, tốc độ của phản ứng tăng lên 3 lần. Để tốc độ của phản ứng đó (đang tiến hành ở 40 ℃) tăng lên 27 lần thì cần phải thực hiện ở nhiệt độ bao nhiêu?

Khi tăng nhiệt độ lên 10 ℃, tốc độ của phản ứng tăng lên 3 lần. Để tốc độ của phản ứng đó (đang tiến hành ở 40 ℃) tăng lên 27 lần thì cần phải thực hiện ở nhiệt độ bao nhiêu? 


17

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

21 tháng 2 2023 07:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần tốc độ phản ứng</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có công thức: 3^[(x-40)/10] = 27</p><p>=&gt; 3^[(70-40)/10] = 3^3 =27 lần</p><p>=&gt; phải thực hiện ở nhiệt độ 70 độ C</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần tốc độ phản ứng

Bài giải chi tiết:

Ta có công thức: 3^[(x-40)/10] = 27

=> 3^[(70-40)/10] = 3^3 =27 lần

=> phải thực hiện ở nhiệt độ 70 độ C

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 273: Muốn điều chế 100 ml rượu etylic 650 ta dùng A. 100 ml nước hòa với có 65 ml rượu nguyên chất. B. 100 ml rượu etylic nguyên chất có 65 ml nước. C. 65 ml rượu etylic nguyên chất hòa với 35 ml nước. D. 35 ml rượu nguyên chất với 65 ml nước.

1

Được xác nhận