Square root
VBT
Calculator
magnet

Khanh N

25 tháng 12 2019 09:46

câu hỏi

khi tăng đồng thời độ lớn 2 điện tích điểm lên 2 lần, giữ nguyên khoảng cách giữa chúng thù độ lớn lực Cu-lông là


0

1


Huỳnh L

30 tháng 12 2019 14:52

F'=4F

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một tấm gỗ mỏng hình tròn, bán kinh R = 5 cm. tại tâm O của tấm gỗ cầm vuông góc một chiếc đinh OA.Thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước đủ rộng, phần đinh OA ở trong nước. Biết chiết suất của nước n=4/3. Tim chiều dài lớn nhất của đinh OA. để mắt đặt bắt kì vị tri nào trong không khí cũng không nhìn thấy đầu A của đinh.

0

Lihat jawaban (2)

Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp là N1, số vòng dây của cuộn thứ cấp là N2. Máy biến áp có tác dụng làm tăng điện áp khi?

5

Được xác nhận