Square root
VBT
Calculator
magnet

Lien B

14 tháng 3 2020 09:36

câu hỏi

khi tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn trên đường dây truyền tải điện lên gấp đôi thì công xuất hao phí trên đường dây sẽ a giảm đi một nửa b giảm đi 4 lần c tăng lên gấp đôi d tăng lên gấp 4


0

1


Khuất_Dục_Thiên_Bzanh K

18 tháng 3 2020 10:02

c nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

so sáng đặc điểm hiện tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng

0

Lihat jawaban (1)