Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiên M

20 tháng 10 2019 03:06

câu hỏi

Khi quay gương một góc nào đó thì độ lớn của ảnh và vị trí của ảnh có thay đổi không? Vì sao?


0

1


Trương G

29 tháng 11 2019 12:06

độ lớn của vật ko thấy đổi vì xoay gương ảnh giữ nguyên.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ví dụ về gương cầu lồi đối với cuộc sống còn người?

9

Được xác nhận

Khi đi du lịch Thái Lan hoặc mốt số nước khác,chính quyền quy định các xe lưu thông trên đường hạn chế bóp kèn và không được bóp kèn khi đi qua những nơi như bệnh viện , trường học.Quy định này nhằm mục đích gì?

7

Lihat jawaban (1)