Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh V

13 tháng 12 2022 02:38

câu hỏi

Khi nung miếng đồng trong không khí thấy khối lượng tăng lên

Khi nung miếng đồng trong không khí thấy khối lượng tăng lên

 

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

13 tháng 12 2022 12:29

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Oxit Bài giải chi tiết: a/ Vì khi nung đá vôi CaCO3 sẽ tạo thành CaO b/ Vì khi nung đồng trong không khí sẽ tạo hành Đồng II Oxit Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoàn thành pthh sau theo chuổi phản ứng : S->SO2->K2SO3->KCL->H2SO4->MGSO4

1

Được xác nhận

cho 135 gam dung dịch CuCl2 20% tác dumgj vừa đủ với dung dịch NaOH 10% a. viết phươmg trình hóa học phản ứng xảy ra b. timhs khối lượng dung dịch NaOH 10% đã dùng c. tính nồng độ phần trăm chất tan ỷong dung dịch thu được sau phản ứng

21

Lihat jawaban (1)