Square root
VBT
Calculator
magnet

MèoBôngTuyết M

16 tháng 2 2022 12:16

câu hỏi

khi ở nhà bạn thích nhất là làm gì vậy


54

9


24 T

16 tháng 2 2022 12:57

bấm điện thoại

Phan T

16 tháng 2 2022 14:08

ngủ, bấm điện thoại, chơi,...

Ngọc A

16 tháng 2 2022 14:13

bấm điện thoại

Nhung N

17 tháng 2 2022 04:50

chơi game

Trần T

17 tháng 2 2022 10:27

đọc truyện

Lực N

18 tháng 2 2022 22:55

MC ( Minecraft )

Piupiu P

20 tháng 2 2022 12:36

thở nhé 😆😅😇

Phương T

22 tháng 2 2022 03:32

ăn , ngủ

Ngọc Đ

22 tháng 2 2022 13:40

học và coi phim và bấm điện thoại

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB>AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)