Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

02 tháng 8 2021 07:13

câu hỏi

Khi ngồi trong ô tô , bạn Mai thấy một cột cây số ghi : Hà Nội 1000km , khi đi qua cột cây số đó Mai lại nhìn thấy mặt kia của cột cây số ghi: Thành Phố Hồ Chí Minh 724 km . Hỏi Mai đi từ bắc vào nam hay từ nam ra bắc và quãng đường từ hà nội đến Thành Phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu ki - lô - mét ?


9

1


Thụy N

03 tháng 8 2021 03:18

từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh là 724km đúng không bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

6962×6=?, các bạn có thể trả lời được ko

18

Lihat jawaban (7)