Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị C

07 tháng 8 2021 05:39

câu hỏi

khi nào ta nhìn thấy một vật


11

3


Numiuki S

10 tháng 8 2021 06:46

khi mk nhìn thấy vật đó

Phương A

11 tháng 8 2021 01:30

Khi vật đó có ánh sáng chiếu vào và truyền vào mắt 👁 ta

Thiên S

24 tháng 8 2021 02:32

khi có ás truyền vào 👁 ta

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

so sánh tác dụng, thời gian sử dụng, khả năng tái sử dụng của pin và ắc qui

0

Lihat jawaban (1)