Square root
VBT
Calculator
magnet

Đâu H

09 tháng 12 2019 12:03

câu hỏi

khi nào ta biết được ánh sáng


0

1


Phạm T

09 tháng 12 2019 15:00

Khi có ánh sáng truyền vào mắt ta

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Muốn mạ bạc cho cái hộp bằng đồng cần làm gì? Vì sao phải bố trí như vậy?

14

Lihat jawaban (1)