Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị L

16 tháng 12 2022 12:48

câu hỏi

khi nào nên dùng thì hiện tại hoàn thành và khi nào nên dùng thì tương lai đơn

khi nào nên dùng thì hiện tại hoàn thành và khi nào nên dùng thì tương lai đơn


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

16 tháng 12 2022 14:27

Được xác nhận

Chào em Thị L, Khi dùng thì hiện tại hoàn thành, ta dùng cho những hành động đã xảy ra trong quá khứ gần và vẫn còn kéo dài đến hiện tại. Ví dụ: John has learnt for 3 hours. (John đã học tính đến hiện tại là 3 tiếng đồng hồ) Khi dùng thì tương lai đơn, ta dùng cho những hành động xảy ra trong tương lai gần. Ví dụ: I will go to Hanoi in the next year. (tôi sẽ đi Hà Nội vào năm sau) Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

2

Được xác nhận