Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

30 tháng 11 2022 12:36

câu hỏi

khi nào nên dùng tương lai hoàn thành ạ

khi nào nên dùng tương lai hoàn thành ạ


9

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

03 tháng 12 2022 07:30

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Nguyễn T,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br><strong>Cách sử dụng tương lai hoàn thành</strong></p><p><strong>- Diễn tả một hành động, sự việc sẽ hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai.</strong></p><p><strong>- </strong>Diễn tả một hành động, sự việc hoàn thành trước một hành động,&nbsp; sự việc trong tương lai.</p><p>LƯU Ý: Hành động, sự việc hoàn thành trước sẽ chia thì tương lai hoàn thành. Hành động, sự việc xảy ra sau sẽ chia thì hiện tại đơn.<br>&nbsp;</p><h2><strong>Dấu hiệu nhận biết</strong></h2><ul><li>by + thời gian tương lai (by 10 a.m, by tomorrow, by next month,..)</li><li>by the end of + thời gian trong tương lai (by the end of next week,..)</li><li>by the time + mệnh đề chia ở thì hiện tại đơn (by the time I get up,…)</li><li>before + sự việc/ thời điểm trong tương lai (before 2022,…)</li><li>khoảng thời gian + from now (2 weeks from now,…)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</li></ul>


Xin chào em Nguyễn T, 
Bài giải chi tiết:
Cách sử dụng tương lai hoàn thành

- Diễn tả một hành động, sự việc sẽ hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai.

- Diễn tả một hành động, sự việc hoàn thành trước một hành động,  sự việc trong tương lai.

LƯU Ý: Hành động, sự việc hoàn thành trước sẽ chia thì tương lai hoàn thành. Hành động, sự việc xảy ra sau sẽ chia thì hiện tại đơn.
 

Dấu hiệu nhận biết

 • by + thời gian tương lai (by 10 a.m, by tomorrow, by next month,..)
 • by the end of + thời gian trong tương lai (by the end of next week,..)
 • by the time + mệnh đề chia ở thì hiện tại đơn (by the time I get up,…)
 • before + sự việc/ thời điểm trong tương lai (before 2022,…)
 • khoảng thời gian + from now (2 weeks from now,…)
  Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
  Cảm ơn em.
   

Trần T

01 tháng 12 2022 14:58

<p>Ko biết</p><p>&nbsp;</p>

Ko biết

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

His father is the most capable man in the office. (MORE) No other

58

Được xác nhận