Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

10 tháng 10 2022 12:21

câu hỏi

khi nào nên dùng on s và khi nào nên dùng es


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

06 tháng 11 2022 12:36

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn T, Đây là một bài tập thuộc dạng bài số ít số nhiều lớp 6 nhé Bài giải chi tiết: Quy tắc thêm s,es vào danh từ: - Thêm s vào sau các danh từ số ít đếm được để thành lập dạng số nhiều của từ. - Đối với các danh từ có tận cùng bằng chữ cái s, ss, sh, ch, z và x sẽ được thêm es vào cuối. - Thêm es đằng sau các danh từ tận cùng bằng phụ âm + o. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

He caught his son ... in the bathroom. smoked smoke to smoke smoking

18

Được xác nhận