Square root
VBT
Calculator
magnet

Đinh N

16 tháng 11 2019 15:07

câu hỏi

khi nào n+3=n+1


0

1


T. Hữu

21 tháng 11 2019 08:42

Câu hỏi này khá hay đó bạn ơi! theo quy tắc chuyển vế ta có thể thấy 3 - 1 = n - n 2 = 0.n Mà ta biết số mấy nhân với 0 cũng bằng 0 nên 2 = 0 là điều rất vô lý trong tập hợp số mà chúng ta được học. Còn xa hơn nếu bạn được tiếp cận với toán học cao cấp hơn chúng ta sẽ có cơ hội gặp những tập hợp số cho bạn câu trả lời trên nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên tia Ox Cho hai điểm A B sao cho ma = 6 cm b = 8 cm a tính AB Gọi K là trung điểm của am Trên tia đối X của tia MN lấy điểm C sao cho Ac = 9 Hỏi M là trung điểm của đoạn thẳng ac không vì sao

0

Lihat jawaban (1)