Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh Q

11 tháng 5 2021 03:09

câu hỏi

khi nào hình hộp chữ nhật trở thành hình lập phương?


8

1


T. Hữu

11 tháng 5 2021 04:00

khi chiều rộng chiều dài và chiều cao có độ dài bằng nhau

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Max của biểu thức B(x)=-5x^2-4x+1

0

Lihat jawaban (1)