Square root
VBT
Calculator
magnet

Hưng H

11 tháng 1 2020 15:36

câu hỏi

Khi nào 4 : 3=2


0

1


Hà T

12 tháng 1 2020 07:54

4:3 là tứ chia tam là tám chia tư và là 2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải thích vêc góc

5

Lihat jawaban (1)