Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh Đ

08 tháng 1 2020 03:06

câu hỏi

khi nào 1+1 bằng 3?


7

14


Pon P

08 tháng 1 2020 11:58

Khi sai

Công_Thụ C

08 tháng 1 2020 13:15

khi 3 - 1 = 1

T. Hữu

13 tháng 1 2020 06:42

khi mà chúng ta không bị gò bó trong những quy luật toán học. Khi 1 không phải là 1, khi + không phải là phép tính, khi = không còn chỉ cho sự cùng giá trị, khi 3 không chỉ là con số. Khi mọi thứ nằm ngoài các quy luật thường ngày thì ta nói sao cũng được cả. Sẽ không xác định được đâu là đúng đâu là sai. Đó còn gọi là quan điểm của mỗi cá nhân.

Phan N

08 tháng 1 2020 13:45

1+1=3 là có một chút vấn đề ở chỗ là 1+1 thì phải bg 2 cớ sao bg 3 học ngu

Diệp G

10 tháng 1 2020 06:01

Khi ko có giáo viên để dạy cho hs biết 1+1=2

Hưng H

11 tháng 1 2020 15:34

Khi đứa đó ko hiểu

Alice A

12 tháng 1 2020 07:50

1: khi đứa đó ko hiểu 2: khi "bố + mẹ" =" bạn"

Thep D

14 tháng 1 2020 07:13

khi lm sai

Nguyễn B

14 tháng 1 2020 14:07

Có ai cho mình bik 2x+4 chia hết cho x+1 làm cách nào đây

Thu N

14 tháng 1 2020 14:34

Khi cả thế giới nghĩ nó đúng

Nguyễn H

08 tháng 2 2020 09:37

khi 2=3

Phạm B

28 tháng 3 2020 03:26

khi học văn và khi sai

Ý Ý

02 tháng 5 2020 14:23

khi mẹ bạn với ba bạn ra bạn nên là 1+1=3

Vịt N

14 tháng 3 2021 04:24

khi 1+1+1 = 3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8 chia hết cho x

3

Lihat jawaban (1)