Square root
VBT
Calculator
magnet

NT T

28 tháng 10 2019 13:31

câu hỏi

khi nói về hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có một đầu cố định và một đầu tự do,phát biểu nào sau đây sai? A.tần số của sóng phản xạ luôn bằng tần số của sóng tới B.sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ C.biên độ của sóng phản xạ bằng biên độ của sóng tới D.li độ của sóng phản xạ luôn bằng li độ của sóng tới tại cùng một thời điiểm


0

1


Đặng Q

20 tháng 11 2019 12:32

D

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách 2 khe là 0,2mm D=1m. dùng đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc đỏ lam và tím có bước song tương ứng 760nm 570nm 380nm .trên màn quan sát 2 điểm điểm M N nằm về một phía vân trung tâm và cách vân trung tâm tương ứng là 2cm và 6cm.Số vân sáng giữa 2 điểm M,N?

0

Lihat jawaban (1)