Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoc T

03 tháng 11 2020 10:19

câu hỏi

khi nói về chức năng protein các phát biểu đúng là 1) protein vận chuyển các chất trong cơ thể như vận chuyển CO2 và O2 nhờ hêmôglôbin 2) protein tham gia trong thành phần của Enzim có chức năng xúc tác các phản ứng sinh hóa 3 )protein tham gia điều hòa quá trình trao đổi chất như Insulin điều hòa hàm lượng đường trong máu 4) protein tham gia dự trữ các chất như dự trữ glucozo Lipit axit béo no 5) protein tham gia lưu trữ bảo quản truyền đạt thông tin A.1 2 3 B.1 2 4 C.1 2 5 D.2 3 4


4

1


BINH N

27 tháng 11 2020 07:48

B

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một gen dài 2448 angstrong có A=15% tổng số Nu, phân tử mArn do gen đó tổng hợp có U=36 Ribonu và X=30% số Ribonu của mạch a/ Tính số Ribonu từng loại của mArn nói trên b/ tỉ lệ% từng loại đơn phân trong mạch khuôn của gen?

1

Lihat jawaban (1)

nst kép trong phân bào gồm?

3

Được xác nhận