Square root
VBT
Calculator
magnet

Linhlinh L

08 tháng 4 2020 07:17

câu hỏi

khi muốn hỏi ai đó một câu thì viết xong chúng ta dùng dấu gì. A.Bạn tên gì. B.Bạn tên gì! C.Bạn tên gì? D.Bạn tên gì,


0

2


N. Ngọcanh

08 tháng 4 2020 08:33

Bạn dùng dấu chấm hỏi nhé. Vậy đáp án C là đúng đó! 👍

Linhlinh L

15 tháng 4 2020 04:14

uk

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chuyện quả bầu. ngày xưa có vợ chồng nào đi rừng, bắt được một con dúi. Dúi xin tha, họ thương tình tha Cho nó.

6

Lihat jawaban (1)