Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

19 tháng 6 2020 13:28

câu hỏi

khi một mình ở nhà mà có người gõ cửa nhà để kiểm tra đông hồ điện. Lúc đó em sẽ làm gì trong tình huống đó


6

1


Võ K

28 tháng 6 2020 13:19

em sẽ không mở cửa và hẹn là khi có ba và mẹ về thì ghé

MAI V

30 tháng 6 2020 04:10

👍

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hello là gì

30

Lihat jawaban (6)