Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương X

05 tháng 1 2020 03:44

câu hỏi

khi lên cao 1000m thì nhiệt độ sẽ giảm bao nhiêu độ ?


0

1


Mina M

20 tháng 3 2020 06:23

6 độ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

những nét tương đồng của các quốc gia đông nam á

0

Lihat jawaban (1)