Square root
VBT
Calculator
magnet

Winterchill W

18 tháng 10 2020 13:47

câu hỏi

khi khí nóng gặp khí lạnh sẽ gây ra vụ nổ đúng không


36

4


Giang H

03 tháng 5 2021 10:49

🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅

Poket M

19 tháng 11 2020 12:38

không

Winterchill W

20 tháng 11 2020 01:36

hay sao mình để nước đá vào nước nóng thì nó nổ

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Giang H

14 tháng 1 2021 09:21

not🙅‍♀️

Winterchill W

14 tháng 1 2021 09:43

mình chứng kiến rồi nhớ

Mini__ennion M

30 tháng 9 2021 02:57

Đúng dồi, phân tử +(nóng) cộng phân tử -(lạnh) thì Boooooooooommmmm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

công nghiệp là những nghành n ào ?

0

Lihat jawaban (2)