Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

04 tháng 11 2019 13:01

câu hỏi

khi điện phân dung dịch Agno3 với cực dương là Ag biết khối lượng mol của bạc là 108.Tính cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân để trong 1h thì có 27 gam Ag bám ở cực âm


2

1


Thanh V

14 tháng 12 2019 07:50

I=6.7A

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 3. Làm thế nào để các nhà thiên văn học phát hiện ra các hành tinh. Sự tương tác giữa các thiên thể được giải thích dựa vào định luật vật lý nào của Newton ?

2

Được xác nhận

1 vật dao động điều hòa theo phương trình x=10cos(2πt +π/6)cm thì góc thời gian chọn lúc vật có li độ bằng mấy và theo hướng nào

3

Lihat jawaban (1)