Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh T

13 tháng 2 2023 14:37

câu hỏi

Khi điện năng chuyển đổi thành nhiệt năng thì hiệu suất được tính bằng công thức?

Khi điện năng chuyển đổi thành nhiệt năng thì hiệu suất được tính bằng công thức?


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

14 tháng 2 2023 10:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần Chuyển hóa năng lượng</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Khi điện năng (A) chuyển hóa thành nhiệt năng (Q) ta có công thức:</p><p>A=Q</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần Chuyển hóa năng lượng

Bài giải chi tiết:

Khi điện năng (A) chuyển hóa thành nhiệt năng (Q) ta có công thức:

A=Q

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

băng kép là gì ? nêu ứng dụng của băng kép

14

Lihat jawaban (2)