Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh V

15 tháng 1 2020 05:17

câu hỏi

khi gặp phân số có tử lớn hơn mẫu thì ta sẽ làm gì???


2

1


Nguyễn T

21 tháng 1 2020 05:47

Chào con! Câu hỏi của con chưa nếu tình huống cụ thể nên cô chưa thể trả lời con được.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bài tính nhanh này làm sao ạ 2,5 x 24 x 16 x 1,25

8

Được xác nhận